Java, J2EE, Tomcat, JBoss

Školení si klade za cíl seznámit systémové administrátory se světem Javy, jeho filosofií, kterého se často neprávem bojí. Seznámí posluchače s Javou od počátečních pokusů HelloWorld na úrovni základního jazyka, přes webový kontejner Tomcat a provoz webových stránek v technologiích servletů a JSP až po specifikaci J2EE, která je určena pro tvorbu a provoz středních a větších aplikací pomocí aplikačního serveru JBoss. Součástí kurzu jsou praktické ukázky a samostatná cvičení pro účastníky, tak aby si mohli probíranou látku vyzkoušet v rámci kurzu.

Požadované znalosti: principy OS, TCP/IP, HTTP, zkušenosni s administrací OS unixového typu a Apache Httpd

Požadovené vybavení:

 • CPU: min 1.8Ghz
 • RAM: min 2G Ram
 • HDD: min 20G volneho mista
 • Oracle VirtualBox.
 • Java a JVM
 • HelloWorld a správa paměti
 • Webové aplikace - Servlety a JSP
 • Tomcat
 • Tomcat, reverse proxy a statický obsah
 • Samostatná cvičení
 • Java a J2EE
 • Architektura J2EE
 • EJB, RMI, JMS
 • JBoss
 • JBoss, reverse proxy, tomcat a statický obsah
 • Samostatná cvičení
 • Tomcat clustering
 • Samostatná cvičení
 • Diskuse
 • main/j2ee_workshop.txt
 • Last modified: 2018/09/01 11:58
 • by bodik